Amaç ve Hedef Kitle
  “Tarım, Gıda, ve Biyoteknoloji’de Ar-Ge ve  Yenilik Proje Pazarı 2019” başlıklı projemizin amacı; öncelikle tarım başta olmak üzere diğer ilgili alanlar olan ilişkili gıda ve biyoteknolojiye yönelik  Ar-Ge düşünce ya da proje fikirlerine sahip olan ve bu fikirleri gerçekleştirmek için kendi yetenekleri dışında diğer uzmanlık alanlarında destek ihtiyacı duyanlara, teknolojik veya finansal katkıda bulunmak isteyen başta akademik ve yatırımcı kesimlerin temsilcilerinin bir araya getirilmesini sağayarak, işbirliği alanlarının oluşturulması ve tarımda yeni fikirlerin desteklenmesine ve en önemlisi de ilimiz Sivas genelinde söz konusu alanlarda bir farkçındalık yaratılmasıdır.

  Fikir sahibi küçük ve büyük çiftçiler,
  akademisyenler,
   
  küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler, 
  ar-ge/inovasyon (yenilik) çalışması olan proje sahipleri, 
  yatırımcılar (projelere ortak olmak isteyen ve finansman sağlamak isteyen müteşebbisler), 
  girişimciler ve 
  öğrenciler

  hedef kitlemizdir.