Poster Sunumu
  Poster Hazırlama ve Gönderme

  1) Proje posterinin, aşağıda verilen poster hazırlama kurallarına uygun bir biçimde ve PowerPoint formatında hazırlanarak en geç 26 Kasım 2019 Salı günü Saat 24:00'a kadar aşağıda verilen form kullanılarak cumhuriyet1503@cumhuriyet.edu.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.
   

  •  Proje başlığının altında proje araştırmacılarının bilgilerine yer verilmelidir.
  •  Posterde resim/şekil/grafik vb. görseller kullanılabilir.Resim/şekil/Grafik sayısı isteğe bağlı olarak artırılabilir ve metne uygun şekilde yerleştirilebilir.
  •  İlgili bölümde başvuran kişinin fotoğrafı veya firma logosu isteğe bağlı olarak kullanılabilir.
  •  Poster ölçüleri 70 cm (genişlik) x 110 cm (yükseklik) boyutlarında olmalıdır.
  •  Poster *.pptx veya *.ppt formatında olmalıdır.
  •  Hazırlanan poster, aşağıdaki form kullanılarak elektronik ortamda gönderilmelidir.
  Not: Katılımcılar, yukarıdaki kurallar çerçevesinde posterlerini hazırlayabilirler.

  http://cumhuriyet1503.cumhuriyet.edu.tr

  2) Posterin hazırlanmasında, değerlendirme kriterlerinin dikkate alınması tavsiye edilir.

  3) Posterlerin basım işlemi, düzenleme komitesi tarafından yapılacaktır. Etkinlikte herhangi bir aksilik yaşanmaması için, posterlerin son güne kalmadan gönderilmesi gerekmektedir. Bu konuda özen gösterilmesi rica olunur.

  4) Katılımcıların, 28 Kasım 2019 Perşembe günü saat 09:00'da 4 Eylül Kültür Merkezi'nde hazır bulunmaları gerekmektedir.

  5) Posterini göndermeyenlerin ve etkinlik gününde posterinin başında bulunmayanların çalışmaları, proje yarışmasında değerlendirmeye alınmayacaktır.

  6) Katılımcılar için ulaşım ve konaklama giderleri, projeyi sunan kişi (tek kişi) için tarafımızdan karşılanacaktır. Ulaşım için karşılanacak tutar, katılım sağlanan il ile Sivas ili arasındaki şehirlerarası otobüs bilet ücreti üzerinden ödenecektir. Konaklama yeri, talep edilen gün için tarafımızdan ayarlanacaktır.

  ELEKTRONİK ORTAMDA POSTER TESLİM SON TARİHİ:

  26 Kasım 2019 SALI GUNU SAAT 24:00'A KADARDIR.!!!